SÖK
/media/1173/forum-v-17.jpg?center=0.26070038910505838,0.53333333333333333&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131376895600000000

Peter Nyberg gästade Forum

Peter Nyberg (Regionbibliotek Region Jönköpings län) är anställd för att utveckla litteraturen som konstform. Idag besökte han Forum för att prata språk och litteratur med oss. 

Jerry och Peter.

 

Deltagarna fick testa sin kreativitet, bland annat med en övning i gestaltning.

Deltagarna från Forum och Andraspråket deltog under föreläsningen.