SÖK
/media/1268/spraaktankekarta.jpg?center=1.4901960784313726,1.4411764705882353&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131564662470000000

Svenska 3 testar tankekarta

Svenska 3-kursen arbetade på onsdagen med olika studiestrategier. Vi arbetade med olika anteckningssätt och tankekarta får att få överblick.

Tankekartor på olika sätt.

Språk gör skillnad var dagens tema.

Genom att ställa frågor till en text kan du kontrollera att du har förstått textens innehåll. Vi undersökte också olika sätt att ställa frågor (exempelvis: öppna frågor eller frågor som kan besvaras med ja/nej).