SÖK
/media/1003/alla.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131239365530000000

Kursbeskrivning

På Jönköpings folkhögskola finns allmän kurs. Du kan studera på grundskole- eller gymnasienivå. Ofta läser vi i mindre studiegrupper och stor vikt läggs vid dina egna erfarenheter, förkunskaper och behov. All undervisning är avgiftsfri.

Allmän kurs

På Allmän kurs kan du läsa in grundskolans eller gymnasieskolans kurser för att få behörighet till högskola.

Kursen vänder sig till dig som vill läsa in behörighet och samtidigt arbeta med en inriktning som intresserar dig.  Studierna leder till grundläggande behörighet för högskolestudier. Du kan även läsa in särskilda behörigheter i flera ämnen. 

Allmän kurs - kursinnehåll
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Livsåskådning (Religionskunskap)
  • Historia

Ämnena är i allmänhet nivågrupperade och du kan studera från grundskolenivå upp till grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Du kan välja att studera hel- eller halvtid och i undantagsfall enstaka kurser. När läsåret börjar gör vi en studieplanering tillsammans med varje deltagare. Studieplaneringen är ett avtal mellan deltagaren och skolan och är till för att tydligt och klart beskriva vilka kurser deltagaren behöver studera och studiernas längd. Naturligtvis kan planen ändras - i samråd med deltagaren!

 

Övriga ämnen

Under läsåret 2017/18 kommer alla deltagare som studerar heltid att ha Forum en gång per vecka. Dit bjuder vi in intressant föreläsare och följer upp med reflektioner, frågor och diskussioner. Vi kommer också att erbjuda Mattestuga, Filmkunskap, Foto, Hälsa, Lärarledd studiehjälp, Tyska, Bild och Kreativt skrivande.

 

Kurstid 2016/2017

Vårtermin 2017.01.09-2017.06.02

 

Kurstid 2017/2018

Hösttermin 2017.08.21 - 2017.12.22

Vårtermin 2018.01.08 - 2018.06.01

 

Kontakta oss för mer information.