SÖK
/media/1596/ekobussen-ht-19-skog.jpg?center=0.54447439353099736,0.5587044534412956&mode=crop&width=750&height=320&rnd=132152968880000000

Ekobussen med nk-grupperna

Nk-grupperna tog en tur med Anders och Ekobussen under fredagen (11/10). Skärstaddalen och Uvaberget studerades. 

Foto: Kia Vornanen.