SÖK
/media/1575/vaerldspoesidagen-alla.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131976563430000000

Världspoesidagen i samarbete med Stadsbiblioteket

Världspoesidagen betyder poesi på Stadsbiblioteket för deltagarna på Jönköpings folkhögskola. Det är fjärde året som vi läser egenskriven poesi på 
Stadsbiblioteket. Denna gång lästes dikt på åtta olika språk: persiska, arabiska, engelska, spanska, thai, tigrinja, assyriska och svenska.

JP-artikeln "Blandade känslor på stadsbiblioteket".

Jnytt-artikel "Människor stänger dörrar för varandra"

På morgonen medverkade en av våra deltagare, Shams Sadat, i P4 Jönköping och läste dikt på persiska.