SÖK

Frånvaroanmälan

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ska du meddela detta. Skicka ett mejl till:

info@jfh.se

Du kan också anmäla frånvaro direkt i Schoolsoft.