SÖK

Frånvaroanmälan

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ska du anmäla detta via Schoolsoft.