SÖK

Studier i svenska som andraspråk

Jönköpings Folkhögskola är öppen för alla. Alltid och oavsett bakgrund. Det innebär inte att studieupplägget ser likadant ut för alla. För dig som inte är född i Sverige kan språkinlärningen ta längre tid. Därför vill vi ge dig så bra förutsättningar som möjligt!

Om du har en godkänd gymnasieutbildning från ett annat land kan du få din utbildning bedömd av Uninversitets- och Högskolerådet. Använd länken nedan:

https://utbildningsbedomning.uhr.se/

Om du har ambitionen att studera vidare på svensk högskola/universitet på program där svenska krävs behöver du oftast komplettera med svenska 1, 2 och 3. Ibland behöver du också komplettera med engelska. Vi erbjuder svenska som andraspråk 1, 2 och 3. För att vi ska kunna anpassa kurserna efter just dig.

Vi tror på att språkstudier tar tid. Både på grundskolenivå och i svenska som andraspråk 1 ger vi dig därför extra mycket tid för språket.

Självklart erbjuder vi alla andra ämnen också - om din ambition är att få en grundläggande behörighet för högskole- eller yrkeshögskolestudier!

Välkommen att söka till oss!