Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Alkohol och droger

Alkohol- och drogpolicy för Jönköpings folkhögskola.

På Jönköpings folkhögskola är det oacceptabelt att anställda och kursdeltagare brukar alkohol under skoltid. Narkotiska preparat, dopningsmedel och sniffningsmedel är olagligt och får inte förekomma på skolan.

På Jönköpings folkhögskola är det inte tillåtet att komma påverkad till arbetet/undervisningen. Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet, välbefinnande och studiero på skolan.

För att åstadkomma en bra och säker arbetsmiljö och för att bibehålla allmänhetens förtroende för vår verksamhet är det viktigt att vi med kraft vidtar åtgärder för att inte anställda och kursdeltagare ska missbruka alkohol eller nyttja andra droger.

Alkoholhaltiga drycker får ej förvaras eller medtagas till någon av skolans lokaler.

Syftet med alkohol- och drogpolicyn är

  • Att arbeta för en drogfri, säker och stabil psykisk och fysisk miljö.
  • Att motverka utslagning från arbetsliv/studier på grund av missbruk av alkohol och/eller andra droger.
  • Att genom information förebygga ohälsa, tillbud och olyckor förorsakade av missbruk.