Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Deltagarråd

Demokrati på riktigt kräver inflytande på riktigt.

Vi är liten folkhögskola med runt 80 deltagare. Det är en stor fördel. För dig och för oss som arbetar på skolan. Vi är beredda att lyssna på dig oavsett vad du har för funderingar eller vad du vill ändra på. Det är inte säkert att vi har möjlighet att ändra allt så att alla blir nöjda, men dina åsikter tar vi alltid på allvar.

Skolan har ett deltagarråd och i rådet sitter representanter för deltagarna, rektor på skolan och en av lärarna. 

Syftet med rådet är att du som deltagare skall få möjligheten att påverka skolans liv och arbetsmiljö. Frågor som du kan vara med och påverka är:

  • Föreläsare
  • Kulturaktiviteter
  • Skolresor
  • Inre arbetsmiljö
  • Inslag på skolans kurser

I början av läsåret utser vi vilka deltagare som ska vara med i rådet, efter det att alla som vill har anmält intresse.