Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Behörighetsintyg

Grundläggande behörighet till högskolestudier

Du kan skaffa dig grundläggande behörighet för högskolestudier genom att studera allmän kurs på gymnasienivå på folkhögskola. Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla högskoleutbildningar och bygger enligt högskoleförordningen på gymnasieskolans uppläggning.

Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolan. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet. Läsåret på folkhögskolan omfattar minst 30 veckors heltidsstudier.

För att uppnå behörigheten behöver du uppfylla ett kvantitativt krav som gäller studietiden på folkhögskola, omfattningskravet, och ett kvalitativt krav som gäller särskilda ämnen, innehållskravet.

Omfattningskravet

Hur lång tid du behöver studera allmän kurs på folkhögskola beror på vad du har för tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasie- eller komvuxstudier bakom dig och vilka behörigheter du önska uppnå. Arbetslivserfarenheten skall motsvara ett läsår, minst nio månader på heltid.

Den kortaste tiden du kan behöva läsa hos oss är ett läsår. Har du inga gymnasiestudier eller arbetslivserfarenhet alls får du studera tre år på folkhögskola.

Omfattningskravet således uppnås på följande sätt:

Tre år på folkhögskola

eller

Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller på grundskola och minst ett års yrkesverksamhet

eller

ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Innehållskrav

Dessutom krävs att den som har gått igenom en sådan utbildning
har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande 10 gymnasiala kurser;

  • Svenska 1, 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 
  • Engelska 5 och 6 
  • Matematik 1 a, b eller c 
  • Samhällskunskap 1a1 
  • Naturkunskap 1a1 
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Vid slutförda studier intygar vi att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå. Du kan också få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.


Särskild behörighet från folkhögskola

Särskild behörighet har den som deltagit i kurs på folkhögskola och inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå i kurser i gymnasieskolan. Detta gäller även de kärnämneskurser som för folkhögskolans del ingår i den grundläggande behörigheten.

På  folkhögskola.nu kan du läsa mer om studieomdöme och behörighetsintyg.