Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Studieomfattning

Studieomfattning

Välj om du vill studera heltid eller i mindre omfattning

De flesta som studerar på folkhögskola studerar på heltid. Om det valet är det bästa för dig beror på dina mål med studierna samt dina tidigare studieerfarenheter och - betyg. Om ditt mål är att få en grundläggande behörighet så är sannolikt heltidsstudier det bästa sättet att nå dit.

Heltidsstudier är att betrakta som ett heltidsarbete. På folkhögskola innebär heltidsstudier 20 klocktimmar per vecka. Räkna också med att du behöver lägga tid på studier hemma för att du ska lyckas så väl som möjligt med studierna. 

Vad som är bäst för dig vet bara DU! Men vi svarar gärna på alla dina frågor om studier och framtida yrkesval.