Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Dina uppgifter vid registrering

När vi registrerar dig som deltagare på skolan kommer dina uppgifter att användas på olika sätt. Det är viktigt att du vet hur!

De uppgifter (namn, adress, personnummer etc.) som vi får av dig vid registrering behövs av lite olika skäl:

  • Rapportering från skolan till SCB för deltagarstatistik
  • Rapportering från skolan till CSN
  • Registrering i Schoolsoft för att användas internt och externt
  • För ditt omdöme och dina behörigheter efter ett avslutat läsår

Den här hanteringen sker på alla skolor och krävs för att du ska få ut dina intyg och dina studiemedel (om du har sådana) och för att vi ska få bidrag från staten och från regionen för att kunna bedriva en skola.

Självklart vill dock att du ska vara medveten om hur dina uppgifter används.

OM DU HAR SKYDDAD IDENTITET - MEDDELA OSS!

Vi vill naturligtvis också att du ska hjälpa oss att marknadsföra oss på olika sätt. Då behövs det bilder! Men, du avgör själv om du vill att vi ska publicera bilder där du är med. Utan din tillåtelse gör vi det inte.