Jönköping Folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Sörängens folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Sörängens folkhögskola
 • Gå till Facebook
 • Gå till Instagram

Vår arbetsplats

Vår arbetsplats

Jönköpings folkhögskola - vår arbetsplats!


Jönköpings Folkhögskola är vår gemensamma arbetsmiljö. För att arbetsmiljön ska vara bra krävs det att både lärare och kursdeltagare respekterar de regler vi har och bidrar till ett positivt arbetsklimat och goda relationer. I det dagliga arbetet och i förhållande till samhället utanför skolans väggar är vi alla representanter för Jönköpings folkhögskola.

I upptakten av varje läsår bjuds du som kursdeltagare, via deltagarrådet, in till att diskutera vilka regler vi vill ha. Innan vi gemensamt har bestämt det så ser vi följande regler som självklara:

 • Mat och dryck får ej medtagas till lektionerna. Använd rasterna för mat och dryck.
 • Vi har inte ytterkläder på oss under lektionstid. 
 • Skolan är rökfri! Eventuella rökare utövar sin last på anvisad plats utomhus.
 • Använd parfym mycket sparsamt. Tänk på att det kan finnas deltagare som får kraftiga allergiska reaktioner just på grund av parfym.
 • Undvik nötter på skolan. Nötallergier är vanliga och vi vill inte att våra kamrater ska må dåligt.
 • Vi tar alla ett gemensamt ansvar för ordning och reda i klassrum, korridorer och gemensamma utrymmen.

Eftersom alla som studerar och jobbar på folkhögskola är över 18 år och vuxna förutsätter vi att även det som tas upp nedan fungerar:

 • Närvaro under lektioner, temadagar och gemensamma aktiviteter är obligatorisk. Läkarbesök och liknande aktiviteter förläggs, om så är möjligt, utanför schemalagd tid.
 • Vi kommer i god tid till lektioner och gemensamma aktiviteter. Att du är förberedd inför lektionerna förutsätter vi om du vill få ut något av dina studier.
 • Vi utgår ifrån att du vill få ut så mycket som möjligt av dina studier och att du inte använder mobiltelefon eller sociala medier i onödan under lektionstid. Om du av olika skäl måste göra det - meddela din lärare före lektionen. 
 • Vi möter alla föreläsare och gäster med respekt.